+420 556 205 559
+420 556 205 560
rozšíříme Vaše obzory
Nacházíte se: Úvod /
zpět

Zedník

Název rekvalifikace: Zedník

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu se absolvent bude umět orientovat ve stavebních výkresech a dokumentaci, v pracovních postupech zdění a omítkářských prací předepsanými normami a výrobci materiálů. Zvládne navrhovat pracovní postupy zdění a omítkářských prací, vypočítat spotřebu materiálu a provádět zednické práce.

Výstup vzdělávání:

a) Osvědčení o získání profesní kvalifikace a vykonání zkoušky, potvrzené autorizovaným zástupcem autorizované osoby
b) Osvědčení o rekvalifikaci

Tematické okruhy:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
 • Orientace v pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
 • Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
 • Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů
 • Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek
 • Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
 • Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací
 • Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání
 • Provádění a opravy vícevrstvých omítek
 • Provádění a opravy tenkovrstvých omítek
 • Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí
 • Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů, příček a komínů, včetně osazování a zazdívání zárubní
 • Provádění svislých konstrukcí z betonu


Uplatnění: Po absolvování kurzu se účastníci mohou uplatnit v oboru Stavebnictví, povolání Zedník. 
zpět nahoru tisk

Referenční zákazníci

© 2011 K.I.S.S. vzdělávání s.r.o. Webdesign Eline
Formulář
Kontrolní kód

Doporučené odkazy: |  Dopravníky , Kožní klinika , Advokát , AL žebříky , Speciální konstrukce , Stříkaná izolace , Dětské boty