Jedná se o automobil pro přepravu osob nebo nákladu s max. přípustnou hmotností 3500kg a přívěs s vyšší hmotností než 750kg, jízdní souprava složená z vozidla sk.B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 3 500kg. Výcvik a výuka je individuální a jeho délka trvání je především závislá na časových možnostech žáka.

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 18 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
  • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Rozsah výcviku

Teorie 6h

1 hodina: výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe 12h/ 6 jízd

8 hodin: výcvik v řízení vozidla

2 hodiny: výcvik praktické údržby

2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

Cena

Standartní délka trvání 9.500 kč

Prosím o termín schůzky či vyzvednutí přihlášky volat tel. 739093819 , nemusím být vždy v kanceláři  Kysová Iveta tel. 739093819