V rámci firemního vzdělávání lze pro Vaše kolegy vybrat kurz z kategorií uvedených v odkazech výše. Vzdělávací aktivity lze upravit dle vzdělávacích potřeb na míru, jednotlivá témata lze kombinovat a připravit jako komplexní vzdělávací balíček.

 

Společnost K.I.S.S. vzdělávání s.r.o. pro Vás připravila možnosti navýšení odbornosti v oblastech, které jsou zaměstnavateli nejčastěji poptávány, většinu školení lze hradit z dotací úřadu práce. Veškerou administrativu s tímto spojenou za Vás vyřídíme. Školení se realizují s počtem min. 5 osob, a dané termíny realizace dodržujeme. Školení probíhá zpravidla 2krát týdně v sídle společnosti.

Jsme již dlouholetým a zkušeným partnerem, který Vám bude umět poskytnout poradenství v oblasti rekvalifikačního vzdělávání a navést Vás dle Vašich individuálních předpokladů na vhodný druh odbornosti nebo poradit, jak se nachystat jen na závěrečnou zkoušku, popřípadě najít adekvátní náhradu za výuční list či odbornost pro otevření si vlastní živnosti. Naše společnost je jak zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem dle MŠMT, které pro rekvalifikační kurzy stanovuje rozsah a obsah výuky, odbornost lektorů tak i autorizujícím zástupcem s oprávněním konat zkoušky.

Věříme, že změna kvalifikace či rekvalifikace přímo, v určité životní fázi, může zlepšit šance na získání zaměstnání nebo rozjet Váš business.

V rámci těchto kurzů máte možnost získat:

  • úplnou kvalifikaci k výkonu konkrétní pracovní činnosti ( personalista, holič)
  • dílčí kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací (malíř, manažer prodeje)
  • získat jen konkrétní pracovní dovednosti (počítačoví kurzy, základy podnikání)
  • nespecifické vzdělání (účetnictví, marketing)
  • přípravu na závěrečnou zkoušku autorizovanou osobou bez nutnosti absolvovat celý kurz, protože účastník již má určitý stupeň vzdělání