Název rekvalifikace: Asistent/ka, Sekretář/ka

Akreditace: MŠMT-29299/2014-1/730

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu bude absolvent vzdělán ve vedení administrativy, uplatňování firemních procesů, bude mít osvojeny komunikační dovednosti a zásady společenského chování a vystupování. Bude se orientovat v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji.

Výstup vzdělávání:

a) Osvědčení o získání profesní kvalifikace a vykonání zkoušky, potvrzené autorizovaným zástupcem autorizované osoby
b) Osvědčení o rekvalifikaci

Tematické okruhy:

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Uplatňování firemních procesů
  • Komunikační dovednosti
  • Zásady společenského chování a vystupování
  • Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji

Uplatnění: Po absolvování kurzu se účastníci mohou uplatnit ve skupině oborů Ekonomie, Administrativa, povolání Administrativní pracovník.