V rámci firemního vzdělávání lze pro Vaše kolegy vybrat kurz z kategorií uvedených v odkazech výše. Vzdělávací aktivity lze upravit dle vzdělávacích potřeb na míru, jednotlivá témata lze kombinovat a připravit jako komplexní vzdělávací balíček.

 

Společnost K.I.S.S. vzdělávání s.r.o., nabízí komplexní služby v oblasti cizích jazyků zahrnující poradenství v oblasti jazykového vzdělávání, včetně vstupního a výstupního jazykového auditu. Zajišťujeme výuku již 13  let pro významné společnosti působící na českém i mezinárodním trhu. Součástí naší nabídky jsou kurzy všeobecného i odborného jazykového zaměření (techniku, strojírenství, stavebnictví, IT, zdravotnictví, obchod, finance) vedené kvalifikovanými českými i zahraničními lektory. Výuka je realizována, jak v sídle naší společnosti, tak i v místě objednatele, kde lektor dochází ve stanovenou hodinu.

 

 

Jazyky vyučované a nejčastěji poptávané

 • Angličtina
 • Němčina
 • Francouzština
 • Španělština
 • Italština
 • Ruština
 • Čeština

Nabídka našich služeb

 • kurzy technické dle zaměření
 • kurzy obchodních dovedností
 • kurzy obecného jazyka

Jazykové služby:

 • přípravné kurzy na Cambrid. zkoušky
 • překlady a tlumočení
 • jazykové poradenství, testování, audity

Kurzy odborně zaměřené

 • Semináře, veletrhy a schůze v anglickém jazyce – nácvik prezentace své osoby, myšlenky, vyjednávání s partnerem , vedení semináře, analýza chyb, konfliktní situace, diskuse
 • Telefonování – přijímání telefonních hovorů, objednávání zboží, vyjednávání, upřesňování informací
 • Prezentace projektů v angličtině – návod, jak správně prezentaci připravit a realizovat
 • Face to Face – jak se představit zahraničnímu klientovi, co o sobě říct, fráze, slovíčka, obchodní konverzace
 • Technická angličtina – suroviny, materiály, technologie, představení vlastní výroby
 • Angličtina pro obchodní asistentky – uvítání zahraničního hosta, telefonování, domluvení schůzky, obsloužení, obchodní korespondence – e-maily, faxy, formální a neformální obchodní dopisy, objednávky, konfliktní situace – stížnosti, neplnění sjednaných podmínek

KURZY KONVERZACE

Tyto kurzy jsou určeny pro absolventy, kteří potřebují jazyk aktivně používat v reálných situacích, kdy se naučí reagovat plynule a slovní zásobu jenž neznají se naučí podat opisem.

Veškeré jazykové kurzy lze hradit v rámci dotací EU.