V rámci firemního vzdělávání lze pro Vaše kolegy vybrat kurz z kategorií uvedených v odkazech výše. Vzdělávací aktivity lze upravit dle vzdělávacích potřeb na míru, jednotlivá témata lze kombinovat a připravit jako komplexní vzdělávací balíček.

Oblast vzdělávání: Kurzy z oblasti bezpečnostní práce a požární ochrany

 • Školení vedoucích zaměstnanců z BOZP – stavební práce
 • Školení zaměstnanců pro obsluhu motorových pil – základní
 • Školení zaměstnanců pro obsluhu motorových pil – periodické
 • Školení zaměstnanců pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou – základní
 • Školení zaměstnanců pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou – opakovací
 • Školení zaměstnanců pro výkon montážních, bouracích a rekonstrukčních prací
 • Školení zaměstnanců pro výkon práce související se stavební činností
 • Školení pro zaměstnance obsluhující skladovací zařízení sypkých hmot
 • Školení pro zaměstnance obsluhující dřevozpracující zařízení
 • Školení pro zaměstnance obsluhující tvářecí stroje
 • Základní norma zdravotnických znalostí
 • Periodické školení zdravotníků

 

 

Oblast vzdělávání: Kurzy z oblasti průmyslové dopravy

 • Základní kurz řidičů manipulačních vozíků – s praktickým zácvikem
 • Základní kurz řidičů plošinových manipulačních vozíků – s praktickým zácvikem
 • Základní kurz řidičů vysokozdvižných vozíků – ručně vedených – VV1000
 • Rozšíření průkazu řidiče manipulačních vozíků
 • Periodické školení a přezkoušení řidičů manipulačních vozíků
 • Školení zaměstnanců zodpovědných za provoz manipulačních vozíků
 • Školení instruktorů zaměstnanců zúčastněných na posunu bez lokomotivy
 • Periodické doškolování obsluh stavebních strojů, kompresorů a zařízení pro transport betonu
 • Základní kurz obsluh těžkých stavebních strojů
 • Rozšiřovací kurz pro obsluhu stavebních strojů

 

Oblast vzdělávání: Školení z oblasti vyhrazených technických zařízení

 • Základní školení vazačů břemen
 • Periodické školení vazačů břemen
 • Základní kurz jeřábníků pro obsluhu mostových jeřábů, ovladaných z kabiny
 • Základní kurz jeřábníků pro obsluhu jeřábů ovládaných ze země do nosnosti 12,5 tun
 • Periodické školení a přezkoušení jeřábníků – ovládání ze země
 • Periodické školení a přezkoušení jeřábníků – kolejové jeřáby
 • Periodické školení a přezkoušení jeřábníků – ovládaných z kabiny
 • Periodické školení a přezkoušení jeřábníků – ovládaných z kabiny
 • Rozšíření jeřábnického průkazu – AUTOJEŘÁBY
 • Rozšíření jeřábnického průkazu – MOSTOVÉ SPECIÁLNÍ JEŘÁBY
 • Školení instruktorů praktického zácviku jeřábníků
 • Školení zaměstnanců zodpovědných za provoz zdvihacích zařízení
 • Školení zaměstnanců zodpovědných za nakládku a vykládku – silnice a železnice
 • Školení zaměstnanců zodpovědných za nakládku a vykládku – silnice
 • Školení zaměstnanců zodpovědných za nakládku a vykládku – silnice
 • Základní školení obsluh plynových zařízení
 • Opakovací školení obsluh plynových zařízení
 • Opakovací školení pro opraváře a montéry plynových zařízení
 • Školení k získání a obnovení způsobilosti montéra plynových zařízení (pro spotřebiče a rozvody)
 • Školení osob zodpovědných za provoz plynových zařízení
 • Základní a opakovací školení obsluh obohacování dmýchaného větru kyslíkem
 • Základní školení obsluh pracovních plošin
 • Periodické školení obsluh pracovních plošin
 • Základní školení obsluh tlakových nádob stabilních – I. stupeň
  Opakovací školení obsluh tlakových nádob stabilních – I. stupeň
  Základní školení obsluh tlakových nádob k dopravě plynu
 • Školení osob zodpovědných za provoz tlakových nádob stabilních
 • Opakovací školení topičů nízkotlakových kotelen s otopem na plynná paliva
 • Opakovací školení topičů kotlů 1. a 2. tř. na pevná paliva a s plynovým otopem
 • Základní školení obsluh stavebních výtahů nebo vrátků
 • Periodické školení obsluh stavebních výtahů nebo vrátků
 • Školení dozorců výtahů
 • Základní školení obsluh regálových zakladačů
 • Periodické školení obsluh regálových zakladačů

Oblast vzdělávání: Školení z oblasti jakosti

 • Školení interních auditorů – Modul 1: Evropská norma ČSN EN ISO 19011, metodika vedení auditu,
  interní dokumentace k realizaci auditu
 • Školení interních auditorů – Modul 2: Interní auditor QMS
 • Školení interních auditorů – Modul 3: Interní auditor EMS
 • Školení interních auditorů – Modul 4: Interní auditor HSMS
 • Školení interních auditorů – Modul 5: Interní auditor EnMS
 • Školení interních auditorů – Modul 6: Interní auditor PZH

Účelové a specializační kurzy

 • Kurz instruktorů žáků SUO
 • Základní školení profese vstřelovač
 • Periodické školení a přezkoušení vstřelovačů
 • Základní školení pro lešenáře
 • Periodické školení pro lešenáře