Naše společnost již 13 let poskytuje poradenskou a konzultační činnost zákazníkům při přípravě projektových záměrů v rámci vyhlášených dotačních titulů z fondů EU i ČR. Snažíme se, aby tyto žádosti splnily všechny požadavky a byly co nejúspěšnější při hodnocení. V této oblasti máme bohaté zkušenosti, výborné výsledky a patříme mezi špičku.

Naše služby zákazníkům ušetří čas a výdaje. Máme zkušenosti s komplikovaným systémem evropských dotací a podáváním projektů a můžeme tak poradit při přípravě a zacílení projektů do příslušného dotačního programu.
Pro zákazníky dále u úspěšných projektů poskytujeme komplexní management. To znamená, že zajišťujeme plnění podmínek plynoucích z dotační smlouvy po dobu monitorování projektu. Je možné po dohodě zajistit pouze vybrané dílčí činnosti.

Přehled možností čerpání:

 • a) Zaměstnanecké rekvalifikace ze zákona o zaměstnanosti – úřadu práce. Vyplácí se pouze kurzovné pro stávající zaměstnance, kteří přechází na jinou pozici nebo jejich současná pozice je ohrožena
 • b) Individuální rekvalifikace. Pro osoby vedeny na úřadě práce možnost úhrady až do 50 tis.( nárok na 2 rekvalifikace
 • c) Projekt POVEZ vyhlášen na pětileté období 2/2016 až 2022. Pro zaměstnance firem, úřad práce proplácí 85% kurzovného a po dobu školení hradí zaměstnavateli i mzdu zaměstnance.

Poskytované služby:

 • Poradenství, konzultace
 • Poskytování informací k možnostem získání dotace ze strukturálních fondů EU nebo českých dotačních titulů
 • Posouzení záměru zákazníka a konzultace o možném zařazení do vyhlášených dotačních titulů
 • Konzultace k základním formálním náležitostem souvisejícím s předkládáním žádostí o dotaci
 • Komplexní zpracování žádosti o dotaci
 • Spolupráce při zpracování podnikatelského záměru
 • Analýza slabých a silných stránek projektu
 • Zpracování studie proveditelnosti
 • Posouzení podkladů pro hodnocení finančního stavu žadatele
 • Zpracování vlastní žádosti
 • Elektronická registrace projektu
 • Komunikace s projekt manažerem v zastoupení zákazníka