Ke stažení:

Společnost K.I.S.S. vzdělávání s.r.o., byla již dlouhodobě ze strany zákazníků poptávána na realizaci výuky svářečských kurzů.  Na tento podnět, s cílem našim zákazníkům ulehčit nákup a dodání kurzů, bylo zřízeno středisko svářečské školy se sídlem v Ostravě ve Vítkovicích. Naši partneři, zákazníci si tak mohou vybrat pod jednou střechou i kurzy týkající se této oblasti vzdělání.

Z nabídky si lze vybrat jak základní kurzy, tak i opakované, popřípadě realizaci úředních zkoušek.

Forma výuky je dle potřeb zákazníka a jeho provozu, po dohodě je možno školit v ranních či v odpoledních hodinách. Praktické školení uchazečů je prováděno v dílně v boxech určených pro svařování a přípravu svarků, teoretická příprava je vedena v učebně s didaktickými pomůckami.

Svářečská škola disponuje šatnou a sociálním vybavením. Společnost má mnoholeté zkušenosti ve vzdělávacích aktivitách v rámci projektů realizovaných z prostředků strukturálních fondů EU i úřadu práce.

Volná kapacita na základní, úřední a opakovací školení svářečů dle uvedených norem je možná nepřetržitě s nástupem dle individuálních potřeb zákazníka.

Adresa výuky: 
Štramberská 1281, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Telefon: 739093819
Kontakt: Kysová Iveta

Svářečská škola KISS s.r.o. nabízí služby:

  • Základní kurzy  – klik a rozbalí se podstránka popis
  • Periodické přezkoušení svářečů
  • Přípravné kurzy pro vykonání úřední zkoušky svářeče a periodické přezkoušení
  • Vizuální kontrola svarových spojů
  • Dokumenty ( přihláška, lékařské potvrzení)