Délka kurzu je 120 – 160 hodin. Obsahem kurzu jsou bezpečnostní ustanovení, zařízení, materiály a jejich svařitelnost, technologie svařování, deformace a pnutí, zkoušky a vady svarů, předpisy a normy pro svařování, praktická příprava v rozsahu požadavků ČSN norem a Technických pravidel. Kurz je zakončen písemným testem z teoretické části a praktickou zkouškou z praktické části pod dozorem zkušebního komisaře. Úspěšný absolvent obdrží Osvědčení s celostátní platností a průkaz odborné kvalifikace svářeče

 

Nabídka základních kurzů svařování

Vstupní předpoklady: zdravotní způsobilost, 18 let věku

ZK 135 1.1

Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (CO2 – Z M 1). Zatím se jedná o nejrozšířenější metodu, používanou při svařování nelegovaných materiálů (ocelí třídy 10 a 11). Jedná se o poloautomatické svařování, kde svářeč pomocí svařovací pistole ovládá pouze posuv. Přídavný materiál je podáván automaticky. Tato metoda je velmi žádaná po celé EU.

 

ZK 111 1.1

Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou (Z-E 1). Jedná se o nejstarší druh svařování. Lze jej použít na všechny druhy materiálů, nevýhodou je malá produktivita práce. Tato metoda je nejvíce využívaná převážně při montážních pracích

 

ZK 141 8

Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (nerez oceli). Jedná se o nejrozšířenější a nejpoužívanější metodu pro svařování vysokolegovaných ocelí třídy 17 (nerez ocelí)

 

ZK 311 1.1

Základní kurz ručního plamenového svařování kyslíko-acetylenovým plamenem (Z-G1). Metoda využívaná v opravárenské praxi a při svařování teplovodního vytápění.

 

ZK 141 21

Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (hliník).

Používá se při svařování hliníku a jeho slitin.

 

ZK 141 1.1

Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu – nelegované materiály. Tato metoda je málo používaná, pro vysoké náklady a malou produktivitu práce. Používá se při svařování potrubí kořenové vrstvy