Periodická úřední zkouška dle ČSN EN 287-1, ČSN EN 9606-1 a 2,

Jedná se o povinné proškolení a přezkoušení (doba planosti zkoušky 2 roky)

ZP 311-2 1.1

Zaškolení pro řezání kyslíkem. (ZP-81-2 1.1)