Název rekvalifikace: Obsluha osobního počítače

Akreditace: MŠMT-29301/2014-1/731

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu bude absolvent umět pracovat s počítačem jako pokročilý, při práci s textem v programu MS Word bude znát nástroje pro usnadnění práce, vytvořit vlastní šablony, importovat a exportovat text a data do jiných aplikací MS Windows. Při práci s tabulkovým editorem MS Excel bude umět pracovat s grafy, kontingenčními tabulkami a používat vzorce a funkce. Rovněž bude umět pracovat s aplikací Power Point.

Výstup vzdělávání: Osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu

Tematické okruhy:

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Základní pojmy
  • MS Windows
  • Textový editor Microsoft Word pro pokročilé
  • Tabulkový editor Microsoft Excel pro pokročilé
  • Tvorba prezentace v programu Power Point
  • Elektronická pošta Outlook pro pokročilé
  • Internet

Uplatnění: Po absolvování kurzu se účastníci mohou uplatnit v oblasti administrativy na pozicích, které vyžadují pokročilé znalosti na PC. Vzdělání lze navýšit navazujícím programem Tvorba www stránek.