Název rekvalifikace:

Obsluha plastikářských zařízení

 

Cíl kurzu:

Absolvent kurzu se naučí orientovat v normách, v provozní dokumentaci pro obsluhu technologických procesů v plastikářské výrobě. Procvičí si orientaci v plastikářských technologiích, materiálech a strojních zařízeních, s následným nácvikem této obsluhy. Zaměří se na technickou kontrolu a kontrolu jakosti v plastikářské výrobě. Budou znát dodržování zásad BOZP v plastikářské výrobě.

 

Výstup vzdělávání:

a) Osvědčení o získání profesní kvalifikace a vykonání zkoušky, potvrzené autorizovaným zástupcem autorizované osoby

b) Osvědčení o rekvalifikaci

 

Osnova:

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci            

Orientace v plastikářských technologiích, materiálech a strojním zařízení           

Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu

technologických procesů v plastikářské výrobě               

Obsluha technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů 

Technická kontrola a kontrola jakosti v plastikářské výrobě       

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v plastikářské výrobě

 

Uplatnění:

Úspěšní absolventi kurzu se uplatní jako operátoři plastikářských zařízení v plastikářském průmyslu.