Název rekvalifikace:

Soustružení kovových materiálů

 

Cíl kurzu:

Po ukončení kurzu si účastníci osvojí orientaci v normách a technických podkladech pro provádění obráběcích operacích, naučí se upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích soustruhů a vyvrtávaček, které jsou nezbytné pro soustružení materiálu. Procvičí si volbu postupu práce a technologického postupu soustružení, a volbu vhodných pomůcek a materiálů. Ukotví si obsluhu soustruhů a vyvrtávaček, ošetřování a údržbu soustruhů a vyvrtávaček.

Výuka bude probíhat v podmínkách, které odpovídají běžnému provozu výroby.

 

Výstup vzdělávání:

a) Osvědčení o získání profesní kvalifikace a vykonání zkoušky, potvrzené autorizovaným zástupcem autorizované osoby

b) Osvědčení o rekvalifikaci

 

Osnova:

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek                                                            

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací                   

Volba postupu práce a technologických podmínek soustružení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů                                           

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích soustruhů a vyvrtávaček

Obsluha soustruhů a vyvrtávaček                                                         

Ošetřování a údržba soustruhů a vyvrtávaček                         

Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním                          

Ruční ostření jednobřitých nástrojů z RO a SK  

 

Uplatnění:

Absolvent se může uplatnit ve strojírenství jako soustružník kovů, umí seřizovat a obsluhovat konvenční soustružnické stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálu soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním apod.