Název rekvalifikace:

Manažer

Cíl kurzu:

Absolvent získá znalosti v oblasti vedení týmu, naučí se rozlišovat, které záležitosti může delegovat na své zaměstnance na základě jejich dovedností. Naučí se umění odlišných komunikačních stylů v rámci svého týmu, bude umět předcházet konfliktům, případně je řešit. Bude znát možnosti v oblasti motivace zaměstnanců, předávání zpětné vazby popřípadě kritiky pracovního výkonu.

Budou zvládat řízení a organizovaní svých pracovních úkolů, úkoly svého týmu, na základy priorit. Po ukončení vzdělávání se absolvent bude umět orientovat v legislativě obchodní i zákoníku práce. Bude umět tvořit obchodní dokumenty, analyzovat data za pomocí PC.

 

Výstup vzdělávání:

Osvědčení o rekvalifikaci

 

Osnova:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)   

Vedení týmu zaměstnanců       

Delegování        

Komunikační dovednosti            

Řízení a organizace času              

Motivace zaměstnanců               

Práce v týmu, týmové role

Konfliktní situace a zvládání kritiky

Právní minimum – obchodní, zákoník práce

Využití výpočetní techniky

 

Uplatnění:

Absolvent rekvalifikačního kurzu může najít uplatnění na pozici manažer týmu ve velké i malé společnosti.