Název rekvalifikace: Obsluha křovinořezu

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu bude absolvent umět ovládat křovinořez, bude znát jak jej správně použít k úpravě keřů a prořezání porostů. Ovládne jeho údržbu a broušení, bude seznámen s jeho konstrukcí.

Výstup vzdělávání: Osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu

Tematické okruhy:

 

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Konstrukce, údržba a broušení křovinořezu
  • Úprava keřů
  • Prořezání porostů
  • Vyžínání plošek

Uplatnění: Po absolvování kurzu se účastníci mohou uplatnit v oborech zemědělských a dřevozpracujících.