Název rekvalifikace: Obsluha motorové řetězové pily

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu bude absolvent mít základní znalosti o konstrukcích motorových pil – benzínových i elektrických, bude znát, jaké jsou ochranné a bezpečnostní prvky pily a jak ošetřovat pilu. Bude umět pracovat s řetězovou motorovou pilou.

Výstup vzdělávání: Osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu

Tematické okruhy:

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Popis konstrukce řetězové motorové pily
  • Ochranné a bezpečnostní prvky pily
  • Mazání a palivo, postupy výměny
  • Výměna řetězu a jeho broušení
  • Základní teorie o řezání dřeva různých průměrů
  • Praktické cvičení řezání dřeva

Uplatnění: Po absolvování kurzu se účastníci mohou uplatnit v oborech zemědělských, dřevozpracujících, dále v oblasti tesařství, apod.