Obchodní zástupce

Akreditace: MŠMT-22317/2014-1/629

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu se bude absolvent umět orientovat v základních principech marketingu a v obchodní činnosti. Bude umět vyplnit a připravit obchodní dokumentaci, provést kalkulaci ceny a vyúčtovat tržby. Dokáže nabízet prodávané zboží a odborně zákazníkovi poradit. Naučí se jak jednat se zákazníkem.

Výstup vzdělávání:

a) Osvědčení o získání profesní kvalifikace a vykonání zkoušky, potvrzené autorizovaným zástupcem autorizované osoby
b) Osvědčení o rekvalifikaci

Tematické okruhy:

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Orientace v základních principech marketingu
  • Orientace v obchodní činnosti
  • Vyplňování a příprava obchodní dokumentace
  • Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb
  • Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu spojena s odborným poradenstvím zákazníkovi
  • Jednání ve styku se zákazníky

Uplatnění: Po absolvování kurzu se účastníci mohou uplatnit ve skupině oborů obchodu, povolání Obchodní zástupce.