Název rekvalifikace: Mzdové účetnictví

Akreditace: MŠMT-44518/2013-1/989

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu bude absolvent umět vést personální agendu, znát typy pracovněprávních vztahů a na ně navazující typy smluv, znát způsoby ochrany dat v PC, zásady výpočtů při odměňování, průměrných výdělků a náhrad mzdy. Bude umět provést roční zúčtování mezd, zúčtování slev na dani a podat daňové přiznání.

Výstup vzdělávání: Osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu

Tematické okruhy:

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Personální agenda, typy smluv, ochrana osobních údajů
  • Odměňování, náhrady mzdy, průměrný výdělek
  • Povinnosti vůči OSSZ, ZP, ÚP, FÚ, BOZP
  • Roční zúčtování mezd

Uplatnění: Po absolvování kurzu se účastníci mohou uplatnit v oblasti účetnictví, pracovní pozice Mzdová/ý účetní.