Název rekvalifikace: Obsluha CNC obráběcích strojů

Akreditace: MŠMT-41865/2014-1/1033

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu se bude absolvent umět orientovat v normách a technických podkladech, měřit a kontrolovat délkové rozměry, geometrické tvary, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu. Zvládne modifikaci programů pro CNC stroje, upínání nástrojů, obsluhu stroje, seřízení, ošetřování a údržbu CNC strojů.

Výstup vzdělávání:
a) Osvědčení o získání profesní kvalifikace a vykonání zkoušky, potvrzené autorizovaným zástupcem autorizované osoby
b) Osvědčení o rekvalifikaci

Tematické okruhy:

  • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
  • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích
  • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
  • Modifikace programů pro CNC stroje
  • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích CNC strojů
  • Obsluha číslicově řízených výrobních strojů, linek a průmyslových robotů
  • Seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů

Uplatnění: Po absolvování kurzu se účastníci mohou uplatnit ve strojírenských oborech, ve výrobních organizacích při obsluze CNC stroje, vzdělání lze navýšit navazujícím programem po získání praxe Programátor CNC strojů.