Název rekvalifikace: Vazač břemen

Akreditace: MŠMT-14865/12-24/484

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu bude absolvent mít základní znalosti a dovednosti k vázání břemen. V potřebném rozsahu bude znát obsluhu, technologické postupy pro standardní práce s břemeny a související bezpečnostní předpisy.

Výstup vzdělávání: Osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu

Tematické okruhy:

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Všeobecné informace
  • Technické požadavky
  • Bezpečnostní požadavky
  • Praktická výuka

Uplatnění: Po absolvování kurzu se účastníci mohou uplatnit ve strojírenských oborech a ve výrobních organizacích při vázání břemen a spolupráci s jeřábníky.