Název rekvalifikace: Vedoucí provozu – mistr / mistrová

Číslo akreditace: MSMT-25228/2014-1/668

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu bude absolvent umět efektivně, správnou motivací vést své podřízené k produktivnějším pracovním výkonům. Pozná, jak je důležitá přiměřená kritika, pochvala, jak reagovat na neadekvátní výkon člena týmu a týmu jako celku. Bude seznámen s právy a povinnostmi mistra, proč je důležitá pracovní kázeň. Účastník si osvojí důležité základy a normy pracovního práva, které uplatní na dílně. Naučí se rozvrhnout si svůj čas a práci. Seznámí se se současnými trendy údržby podniku, včetně řízení zdrojů v údržbě. Bude proškolen základními požadavky norem. Bude umět plánovat, počítat a evidovat data na osobním počítači v aplikaci MS Excel. Seznámí se se základy, principy a benefity štíhlé výroby.

Výstup vzdělávání: Osvědčení o rekvalifikaci

Tematické okruhy:

 

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
  • Základy pracovního práva pro mistry
  • Vedení týmu, organizace času a práce
  • Údržba pracoviště pro mistry
  • Řízení kvality
  • MS Excel v technické praxi
  • Štíhlá výroba

Uplatnění: Po absolvování kurzu se účastníci mohou uplatnit jako vedoucí provozu, mistr, mistrová v provozovnách, na výrobních úsecích.