Název rekvalifikace: Skladník

Akreditace: MŠMT-4152/2015-1/151

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu bude absolvent umět plánovat druh a množství zásob pro obchodně provozní jednotku, posoudit kvalitu zboží, zvládne inventarizaci zásob, přejímku, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulaci se zásobami.

Výstup vzdělávání:

a) Osvědčení o získání profesní kvalifikace a vykonání zkoušky, potvrzené autorizovaným zástupcem autorizované osoby
b) Osvědčení o rekvalifikaci

Tematické okruhy:

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje
  • Posuzování kvality zboží
  • Orientace v příslušné oborové legislativě
  • Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem zboží zákazníkovi
  • Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce
  • Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce

Uplatnění: Po absolvování kurzu se účastníci mohou uplatnit v obchodních a výrobních podnicích, povolání Skladník, Specialista maloobchodu.