Název rekvalifikace:

Jednoduchá obsluha hostů

 

Cíl kurzu:

Po absolvování kurzu bude absolvent umět uvádět hosty ke stolu, pomoci jim při výběru z jídelního lístku. Bude umět připravit teplé studené nápoje a obsloužit výčepní zařízení. Absolvent si natrénuje podávání pokrmů a inkasování objednávek.

 

Osnova:

Vyúčtování tržeb

Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku

Vyřizování objednávek hostů

Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů

Inkasování plateb od hostů

Příprava teplých nápojů

Ošetřování a skladování nápojů

Nakládání s inventářem

Skladování potravinářských surovin

Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou

Podávání pokrmů a nápojů hostům při bufetovém uspořádání

Obsluha zařízení v odbytovém středisku

Obsluha výčepních zařízení

Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

 

Výstup vzdělávání:

a) Osvědčení o získání profesní kvalifikace a vykonání zkoušky, potvrzené autorizovaným zástupcem autorizované osoby

b) Osvědčení o rekvalifikaci

 

Uplatnění:

Absolvent vzdělávacího programu se uplatní při výkonu funkcí:

·         jednoduchá obsluha hostů v rámci povolání číšník

·         výčepní

·         pracovník skladového hospodářství

·         pracovník gastronomického zařízení