Název rekvalifikace: Obsluha motovozíku (vysokozdvižný volantový do 5 tun)

Akreditace: MŠMT-7896/2015-1/277

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu bude absolvent umět ovládat vysokozdvižný motovozík volantový do 5 tun, orientovat se v konstrukci motovozíku, seznámí se s naukou o provozu motovozíku a také si zopakuje pravidla silničního provozu. Bude vědět, jak se chovat při mimořádných událostech (nehodách), vzniklých při provozu motovozíku.

Výstup vzdělávání: Osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu

Tematické okruhy:

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Pravidla silničního provozu
  • Nauka o konstrukci
  • Mimořádné události (nehody)
  • Nauka o provozu
  • Praktická cvičení

Uplatnění: Po absolvování kurzu se účastníci mohou uplatnit v různých oborech, zejména v oblasti skladování, ve výrobních organizacích při obsluze vysokozdvižného vozíku, apod.