Název rekvalifikace: Personalista

Akreditace: MŠMT-38870/2013-1/866

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu se absolvent bude umět orientovat v pracovně právní a další příslušné legislativě a organizovat vzdělávání zaměstnanců. Zvládne zajišťování náborových činností, tvorbu a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců, organizování kolektivního vyjednávání.

Výstup vzdělávání:

a) Osvědčení o získání profesní kvalifikace a vykonání zkoušky, potvrzené autorizovaným zástupcem autorizované osoby
b) Osvědčení o rekvalifikaci

Tematické okruhy:

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
  • Využívání prostředků výpočetní techniky
  • Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
  • Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě
  • Organizování vzdělávání zaměstnanců
  • Zajišťování náborových činností
  • Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
  • Organizování kolektivního vyjednávání

Uplatnění: Po absolvování kurzu se účastníci mohou uplatnit ve skupině oborů Ekonomie, povolání Personalista.