Název rekvalifikace: Prodavač

Číslo akreditace: MSMT-11039/2015-1/356

Cíl kurzu: Po ukončení kurzu bude absolvent umět kompletní obsluhu zákazníka včetně vážení zboží, obsluhu na pokladně, i na ploše obchodu. Dále bude absolvent kurzu přeceňovat zboží, markovat zboží na pokladu a jiné úkony s touto prací spojené.

Výstup vzdělávání:

 

 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace a vykonávání zkoušky, potvrzené autorizovaným zástupcem autorizované osoby.
 • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Tematické okruhy:

 

 • Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného
 • prodeje
 • Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní
 • jednotce
 • Posuzování kvality zboží
 • Příprava a úprava zboží k prodeji
 • Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb
 • Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou
 • Úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních
 • Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem zboží
 • zákazníkovi
 • Obsluha pokladny a pokladních systémů
 • Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách
 • Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně
 • provozní jednotce
 • Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní
 • jednotce
 • Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce
 • Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou
 • legislativou
 • Orientace v příslušné oborové legislativě

Uplatnění: Po absolvování kurzu se účastníci mohou uplatnit ve všech obchodech se zaměřením na prodej veškerého sortimentu bez rozdílu. Bude moci vykonávat obsluhu zákazníka u pultového i volného prodeje.