Název rekvalifikace:

Šička oděvních výrobků

 

Cíl kurzu:

Po ukončení kurzu budou účastníci kurzu umět používat předvedené metod a postupy práce ke zhotovování oděvů, se zaměřením na sešívání jednotlivých dílů oděvů. Budou ovládat práci se speciálními šicími stroji a seřizování šicích strojů při vyhotovování oděvů. Předvedou si a naučí se tvarovat oděvy s následnou kontrolou kvality při zhotovování oděvů.

Osnova:

Používání předvedených metod a postupů práce ke zhotovování oděvů

Sešívání jednotlivých dílů a součástí oděvů

Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě oděvů

Tvarování oděvů

Kontrola kvality při zhotovování oděvů

Seřizování šicích strojů při zhotovování oděvů

 

Výstup vzdělávání:

a) Osvědčení o získání profesní kvalifikace a vykonání zkoušky, potvrzené autorizovaným zástupcem autorizované osoby

b) Osvědčení o rekvalifikaci

 

Uplatnění:

Absolventi se uplatní jako šičky, šiči v pozici zaměstnanců ve velkých, středně velkých i malých firmách pro výrobu šité konfekce. Budou připraveni plnit pracovní úkoly při výrobě oděvů – budou zhotovovat individuálním a hromadným způsobem jednoduché dámské oděvy, např. sukně, kalhoty, halenky, šaty. Mohou se uplatnit i při výrobě jiných jednoduchých oděvních výrobků, popřípadě jiných šitých výrobků, a při opravách oděvů.