Je řízení motorového vozidla součástí vaší profese? Pokud ano, mělo by být školení řidičů jednou z povinností vztahujících se k vašemu zaměstnání.

Nabízíme školení řidičů profesní, referentské a také takzvaný kurz defenzivní jízdy. Školení probíhají pod odborným dohledem, velmi pečlivě a ve výborných podmínkách.
Jsme držiteli „Akreditace k provozování školicího střediska“, které vydal Krajský MSK.

Profesní školení:

Tímto školením by měl projít každý, kdo při své profesi řídí vozidlo, k jehož řízení se váže povinnost vlastnit řidičské oprávnění skupin C, C+E, D, D+E a podskupin.
Profesní školení můžeme dále rozdělit na vstupní a pravidelné, provádíme obojí jak v rozsahu 35hodin tak i 7hodinové.

 

Vstupní školení – průkaz profesní způsobilosti

Délka školení závisí na věku účastníka a na skupině řidičského oprávnění. Jedná se o 140h, či 180 hodin ( věk 21 let). Ve školení je zahrnuta jak teoretická výuka, tak výcvik. Školení je rozděleno pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.

Na konci školení absolvuje řidič zkoušku z profesní způsobilosti. Po úspěšném absolvování zkoušky absolvent obdrží „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“
Pokud chce řidič, který už je držitelem způsobilosti pro osobní dopravu, absolvovat školení na dopravu nákladní, a opačně, v takovém případě je pak rozsah školení menší.

Témata

  • Výuka teorie pokročilého racionálního řízení a zásady bezpečné a defenzivní jízdy

  • Výuka uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě

  • Výuka bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla

  • Výuka poskytování služeb a logistiky

  • Výuka hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu

  • Výuka sociálně-právního prostředí v silniční dopravě

  • Výuka zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích

  • Výuka prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

 

školení řidičů referentů

Školení řidičů referentů je nutné provádět periodicky, zpravidla 1x za rok. Naše společnost Vám správně nastaví termíny a bude i hlídat jednotlivá opakování. Samozřejmostí je, že vyučující dojde na pracoviště zákazníka, popřípadě je možné výuku organizovat také online.

 Pro rezervaci termínů školení nás kontaktujte:
Telefon: 739093819

Kysová Iveta