Modifikace křivek

 • vybírání uzlů
 • odebírání uzlových bodů
 • vyhlazení křivky
 • manipulace s křivkou
 • tvarování uzlů
 • přímka x křivka
 • spojování a rozdělení křivek

Rozšíření znalostí o výplních

 • síťové výplně
 • postscriptové výplně
 • interaktivní výplň

Práce s vrstvami

 • vytvoření, přejmenování, odstranění vrstvy
 • skrývání vrstvy
 • přesouvání objektů mezi vrstvami

Přesné umístění objektů a práce se skupinou objektů

 • rozmístění objektů
 • pořadí zobrazení objektů
 • zarovnání objektů
 • seskupit, rozložit
 • booleovské operace

Speciální efekty

 • přechod
 • kontura
 • deformace
 • obálka
 • vysunutí
 • stín
 • průhlednost
 • malířské techniky
 • čočka
 • perspektiva
 • kopírování a klonování efektů

Text – rozšíření znalostí

 • text na osnově
 • převod textu na křivky
 • přidávání dalších fontů

Kótování

Rastrová grafika

 • vkládání rastrové grafiky
 • základní úpravy rastrové grafiky
 • převod na rastrovou grafiku
 • speciální efekty