Úvod do vektorové grafiky

 • rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou
 • režim barev
 • rozlišení obrázku
 • formáty souborů pro vektory
 • standardy PDF-X
 • náležitosti k tisku

Kreslení základních objektů

 • obdélník
 • elipsa
 • mnohoúhelníky
 • základní kreslení křivek

Manipulace s objekty

 • označování objektů
 • přesun
 • otočení
 • zkosení
 • zrcadlení
 • zaoblení a vykroužení rohů
 • volná transformace
 • zrušení transformace
 • zamknutí objektu

Kreslící pomůcky

 • přichytávání k objektům
 • přichytávání k vodícím linkám
 • mřížka
 • pravítko

Umístění objektů

 • rozmístění objektů
 • pořadí zobrazení objektů

Kombinování křivek a objektů

 • zarovnání objektů
 • seskupit, rozložit
 • booleovské operace

 

Jednotná výplň

 • palety
 • změna barvy
 • nástroj Jednotná výplň
 • režimy barev
 • nástroj Inteligentní výplň

 

Kapátko a plechovka barev

 

Další typy výplní

 • přechodová
 • vzorky
 • textury

 

Obrysy objektů

Režimy zobrazení

 • jednoduchý drátěný model
 • drátěný model
 • koncept
 • normální
 • rozšířené

 

Text

 • řetězcový text
 • odstavcový text
 • konverze mezi řádkovým a odstavcovým textem
 • symboly

 

Nastavení stránky

 • velikost, orientace
 • uspořádání
 • pozadí
 • vkládání, odstraňování, přejmenování, přesun stránky
 • Import a export