Úvod

 • popis prostředí aplikace Excel
 • možnosti aplikace Excel, práce s nápovědou
 • základy práce s tabulkami a buňkami

Rozjezd

 • aktivní buňka, vkládání dat do buňky
 • řádek vzorců, zapisování a oprava údajů, vkládání textu
 • pohyb po tabulce a listech, vybírání oblastí
 • nastavení výšek řádků a sloupců, práce s řádky a sloupci
 • vkládání, rozdělování, slučování a odstraňování buněk
 • přesun a kopírování vybrané oblasti

Formát tabulky a textu

 • formátování buněk, písma
 • ohraničení, zarovnání, mřížka
 • formát buňky, čísla, data, času, šablony pro nastavení vzhledu
 • styly buněk
 • práce se soubory, vytvoření, otevření a uložení souboru
 • zamykání listu a sešitu, zabezpečení

Vzorce, součty, sumy a další výpočty, excel jako kalkulačka

 • první jednoduché výpočty
 • aritmetická znaménka, funkce suma, průměr, sčítání, násobení…
 • vkládání dalších vzorců, nejčastěji používané vzorce
 • vzorce aritmetické, logické, textové…
 • kopírování vzorců, hledání chyb ve vzorcích, nápověda k vzorcům