• Nastavení uživatelského prostředí
 • Profesionální formátování dokumentů
 • Automatizace práce s dokumentem, Práce se styly
 • Víceúrovňové a vlastní odrážky a číslování
 • Automatický obsah
 • Poznámky pod čarou a vysvětlivky
 • Automatický titulek, Záložky, Křížový odkaz, Rejstřík a seznamy
 • Oddíly (tvorba a práce s nimi; různá záhlaví a zápatí v dokumentu
 • Hromadná korespondence
 • Další způsoby tvorby tabulek, vkládání a propojování tabulek z MS Excel
 • Grafy, Vlastní úprava panelu nástrojů
 • Pokročilá práce s automatickými tvary a kreslením
 • Praktické příklady