Rychlé vytváření prezentace

 • firemní šablona
 • snímky z osnovy
 • použití snímků z jiných prezentací
 • jednotné formátování prezentace
 • úprava předlohy snímku
 • záhlaví a zápatí prezentace

Práce s objekty

 • pokročilé formátování a úpravy
 • vytváření grafiky pomocí pokročilých metod
 • úprava SmartArt objektů

Tabulky a grafy

 • pokročilé možnosti formátování
 • složitější typy grafů
 • propojení tabulek a grafů z programu Excel

Efekty

 • nastavení přechodů snímků
 • nastavení vlastních animací
 • animace grafu, SmartArtu a dalších typů objektů
 • nahrání a střih zvuku
 • vložení, střih a formátování videa

Příprava před prezentací

 • skryté snímky
 • seskupování snímků – oddíly
 • vlastní prezentace
 • poznámky, komentáře a revize

Interaktivní prezentace

 • hypertextové odkazy
 • nastavení akcí
 • načasování snímku
 • nastavení průběhu prezentace

Správa

 • automatické ukládání verzí prezentace
 • porovnávání a slučování různých verzí prezentace
 • vytvoření videa z prezentace