• proč FTA použít, přínosy metody
  • principy metody
  • aplikace dalších metod (Diagram příčin a následků, 5W1H, 6M), coby přípravy na aplikaci FTA
  • použití FTA
  • příklad použití
  • praktický nácvik, praktický nácvik, praktický nácvik