Zdůvodnění analýzy

 • Pojmy a zásady analýzy systémů měření

Analýzy variability procesu

Kroky pro zajištění plnění požadavků na MS.

 • MSA – analýza systémů měření
 • Postup při analýze systému měření podle  AIAG – MSA
 • Doporučení pro použití metody

Postup analýzy systémů měření, způsobilost systému měření

 • Správnost výběru měřidla
 • Krátkodobá stabilita měřidla
 • Strannost měřicího systému
 • Linearita měřidla, opakovatelnost měření

Metody GRR

 • Metoda rozpětí
 • Metoda průměrů a rozpětí
 • Metoda variační analýzy
 • Metoda křivky výkonnosti měřidla

 

Diskuse, shrnutí