Svazek VDA 1 Dokumentace a archivace – Návod na dokumentování a archivaci požadavků na kvalitu a záznamů o kvalitě – zvláště u kritických charakteristik

1 Úvod
2 Vysvětlení pojmů (Archivace, Archivační lhůta, Dokumenty, Kritické charakteristiky, Prokazování, Doba používání, Stav vědy a techniky)
3 Důvody prokazování
3.1 Řízení kvality
3.2 Právní předpisy, smlouvy, normy
3.3 Odpovědnost za výrobek, trestní právo, odpovědnosti a povinná péče, bezpečnost výrobků a zařízení
3.3.1 Odpovědnost za výrobek
3.3.2 Trestní právo
3.3.3 Odpovědnosti a povinná péče
3.3.4 Bezpečnost výrobků a zařízení
4 Dokumenty a prokazování
4.1 Rozsah sledování
4.2 Povaha dokumentů
5 Archivace
5.1 Požadavky na archivaci (Požadavky na archivační místa, Archivační média, Řešení prostřednictvím elektronického zpracování dat, Organizace archivace)
5.2 Rozsah archivace
5.2.1 Příklady kritických charakteristik
5.2.2 Dokumenty s požadavky na kvalitu a záznamy o kvalitě se vztahem ke kritickým charakteristikám
5.3 Doba užívání a doba archivace dokumentů s požadavky na kvalitu se vztahem ke kritickým charakteristikám (Dokumenty s požadavky na kvalitu, Záznamy o kvalitě, Záznamy o kvalitě příslušející jednotlivým produktům, Zvláštní záznamy o kvalitě příslušející například uvolňování procesů, Záznamy o kvalitě příslušející náhradním dílům)
5.4 Označování dokumentů se vztahem ke kritickým charakteristikám (Příklady značení zvláštních znaků vybraných dodavatelů)
5.4.1 Příklady značení zvláštních znaků ve výkresové dokumentaci podle dodavatele

VW 01060 Vydávání TLD listů

o Skladba TLD čísla
o VW 01060 Vydávání TLD listů – příklad TLD 902 002 V1 s dopadem do výkresové dokumentace (sestavní výkres zákazníka)

VW 01058 Výkresy Popisy

o Bezpečnostní dokumentace
o Písmo odkazů, znaky odkazů
o Změněné výkresy
o Příklad TLD 902 002 V1 s dopadem do výkresové dokumentace (sestavní výkres dodavatele)
o Zhotovení výkresu

Formel Q Způsobilost – Technická revize u dodavatelů (TRL) aspekty na zajištění shodnosti dílů a komponentů se zákonnými a specifickými požadavky

o Formel Q Způsobilost Příloha C – Hodnotící kritéria semaforové systematiky (UL, TRL a AR)
o Formel Q Způsobilost – Technická revize u dodavatelů (TRL) – Katalog otázek s dopadem na Vedení dokumentace k D/TLD dílům

Formel Q Způsobilost: Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů

1.1 Všeobecně
1.2 Stanovení výrobkových skupin / výběr dílů
1.3 Hodnocení jednotlivých otázek / výsledky auditů
1.4 Zpráva z auditu / zlepšovací program
1.5 Značení technických dokumentů
1.5.1 Značení TLD
1.5.2 Systematika značení u dodavatelů
1.6 Katalog otázek D/TLD audit pro díly s povinnou dokumentací (Technické podklady / dokumentace, Příklad korelační matice, Výrobek a proces, Personál)
1.7 Formulář Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů (excel)

Formel Q Způsobilost: Audit procesu (VA) s dopadem na vedení dokumentace D/TLD dílů

o Celkové hodnocení auditu procesu s důvody ke snížení hodnocení do C i přes stupeň plnění EPN ≥ 80%
o Celkové hodnocení auditu procesu (Důvody k dodatečnému snížení hodnocení do C)