• Výklad základních pojmů (data, informace, rizika, hrozby, bezpečnost, zabezpečení, důvěrnost, dostupnost, integrita)
 • Struktura normy ČSN ISO/IEC 27001 a výklad požadavků
 • Strategie a odpovědnost vedení
 • Řízení rizik, analýza rizik, metody hodnocení rizik
 • Zpětná vazba systému
 • Ukázková dokumentace a příklady:
 • Politika bezpečnosti informací
 • Evidence informačních aktiv
 • Zpráva o hodnocení rizik
 • Prohlášení o aplikovatelnosti
 • Plán zvládání rizik
 • Zpráva z přezkoumání vedením
 • Integrace s dalšími systémy managementu