Specifikace a využití

  • Jaký může být z DoE užitek?
  • Experimentální procedura
  • Plánování experimentů
  • Návrh experimentů
  • Provedení experimentů
  • Analýza experimentů
  • Implementace do podnikové praxe
  • Vztah DoE a SPC