• Účel externích auditů dle ISO a R.P.A. (Rating Process Assessment)
 • Procesní a projektový přístup při vykonávání auditu
 • Plánování auditu
 • Vedení úvodního a závěrečného setkání
 • Přezkoumání dokumentace
 • Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
 • Výklad postupu a zásad vykonávání externího auditu
 • Zjištění z auditu, definování a kategorizace neshod a zjištění
 • Dokumentace výsledků auditu
 • Vypracování závěrečné zprávy z auditu
 • Řešení neshod, opatření k nápravě a nápravné činnosti
 • Diskuze