• Význam zabezpečování kvality v předvýrobních etapách, používané postupy a metody
  • Základní principy metody FMEA a její přínosy pro společnost
  • Druhy FMEA a zásady její aplikace
  • FMEA návrhu produktu (DFMEA), postup aplikace: analýza současného stavu, hodnocení míry rizika, návrh a realizace opatření ke snížení míry rizika, opětovné hodnocení míry rizika
  • Příklad FMEA návrhu produktu, procesu
  • FMEA procesu (PFMEA), postup aplikace: analýza současného stavu, hodnocení míry rizika, návrh a realizace opatření ke snížení míry rizika, opětovné hodnocení míry rizika
  • Praktická aplikace metody FMEA na reálném produktu či procesu (práce v týmech, rozpracování analýzy na vybraném produktu či procesu)