• Účel Formel Q
 • Proces plánování projektu s ohledem na vývojové fáze vozidla
 • Dohoda managementu kvality koncernu Volkswagen a jeho dodavatelů
 • Účel svazku VDA 2 (Produktionsprozess- und Produktfreigabe) v dodavatelském řetězci
 • Vysvětlení základních pojmů (VFF, PVS, 0-série, 2TP, stupeň Note 6, Note 3, Note 1 a další)

Formel Q Konkret – verze 5.0 (duben 2015):

0 Všeobecná ustanovení
1 Poptávka a vypracování nabídky
2 Kvalitativní kritéria pro udělení zakázky
3 Spolupráce s dodavateli v procesu vzniku produktu
4 Kvalitativní opatření v průběhu sériové výroby

Formel Q Způsobilost – verze 8.0 (červen 2015):

0 Všeobecná ustanovení
1 Úvod
2 Očekávání zákazníka / regrese
3 Samoaudit dodavatele (SL)
4 Audit produktu
5 Potenciální analýza (POT)
6 Audit procesu (VA)
7 Audit kvality – vedení dokumentace D/TLD dílů (D/TLD)
8 Technická revize u dodavatelů (TRL)
9 Subdodavatelé (UL)
10 Problémová analýza (PA)
11 Aplikační revize (AR)
12 Dokumenty a záznamy z návštěv u dodavatelů
Příloha C – Hodnotící kritéria semaforové systematiky (UL, TRL a AR)

Požadavky normy ČSN EN ISO 19011:2019

 • Příprava auditu dle požadavku normy ČSN EN ISO 19011:2019
 • Interní audity
 • Audit jako proces
 • Plánování a příprava auditu
 • Audit na místě
 • Zpráva z auditu
 • Opatření vyplývající z auditu
 • Požadavky na auditory dle normy ČSN EN ISO 19011