• Výklad specifických požadavků pro automotive (dle IATF, VDA, aj.)
  • Realizace produktu a řízení procesů (hlavní a podpůrné)
  • Kontrola procesů (plány kontrol)
  • Dokumentace (interní a externí) a zvláštní charakteristiky (CC-kritické a SC-významné)
  • Náklady na nedostatečnou kvalitu (interní a externí vady)
  • Nástroje a techniky pro automotive
  • PPAP – Proces schvalování, vč. PSW
  • Metoda 3x5xWHY
  • 8D Report (analýza a odhalení příčiny problému a stanovení opatření k nápravě)
  • Procesy měření a zlepšování
  • Statistické metody pro automotive