• Uplatňování principů managementu kvality.
 • Organizace systému managementu kvality.
 • Aplikace základů měření a zkoušení.
 • Monitorování a měření produktu.
 • Organizace a metody kontroly kvality.
 • Uplatňování principů systémů měření, měřidel, kalibrace, konfirmace.
 • Orientace ve statistických metodách.
 • Aplikace postupů při neshodě – přezkoumání, pořízení záznamu o neshodě, odstranění neshody.
 • Orientace v základních zákonných normách v oblasti kvality.
 • Aplikace a využití výpočetní techniky.
 • Vedení a pořizování dokumentace.
 • Vedení a pořizování záznamů.
 • Orientace ve výrobní dokumentaci.
 • Orientace v procesech výroby a technologií.