APQP

 • Plán a definování programu
 • Návrh a vývoj výrobku
 • Návrh a vývoj procesu
 • Validace výrobku a procesu
 • Zpětná vazba a nápravná opatření
 • Kontrolní plány/plány regulace
 • Plán jakosti

Požadavky na projekty – koncepce a realizace APQP

 • Přehled o zásadách řízení projektu
 • Fáze a procesy řízení projektu
 • Organizace projektu, projektová struktura
 • Týmová spolupráce
 • Řízení rizik v projektu
 • Zkušenosti z praxe

PPAP

 • Specifické požadavky procesu PPAP
 • Předkládací list (PSW)
 • Konstrukční záznamy
 • Změnové dokumenty
 • Rozměrové výsledky
 • Kontrolní pomůcky
 • Výsledky zkoušek
 • Vývojové diagramy procesu
 • Technologická FMEA
 • Kontrolní plán
 • Studie způsobilosti procesu
 • Studie systému měření (R&R)