• Úvod do metrologie
 • Přehled právních předpisů v metrologii
 • Zákon o metrologii
 • Praktický nácvik
 • Kategorizace měřidel
 • Zajištění metrologie v organizaci
 • Případová studie – metrologický řád organizace
 • Schémata návaznosti
 • Kalibrace, značení a evidence měřidel
 • Ověřování měřidel, označení a evidence
 • Případová studie – příjem nového měřidla do organizace
 • Interní kalibrace měřidel – základní pravidla
 • Metrologický konfirmační systém podle ISO 10012
 • Písemná závěrečná zkouška