Směrnice pro auditování systému managementu

 • Plánování a příprava auditu
 • Vedení interních auditů
 • Analýza požadavků ISO 9001
 • Řízení zdrojů (případová studie)
 • Kompetence interních auditorů

 

Požadavky normy IATF kapitola 4, 5, 6 a 9

 • Identifikace a analýza procesů
 • Monitorování a zlepšování procesů
 • Procesní přístup k vedení auditů systému (želví diagram)
 • Rozvoj dodavatelů (případová studie)
 • Aktuální trendy ve vedení procesních auditů (audity VDA 6.3, vrstvené audity)

 

Požadavky normy IATF kapitoly 8 a 9

 • Přehled požadavků dalších postupů: IMDS, APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA, RCA/8D a ekvivalenty VDA
 • Audit projektu nových dílů (případová studie)
 • Úskalí a problémová místa auditů IATF
 • Rozdílová analýza IATF
 • Závěrečné ověření znalostí