1. blok
Management kvality – Zásady, Zlepšování, Komunikace
Procesy, Rizika, Štíhlá výroba
Principy, požadavky a doporučení týkající se SMK v normách ISO 9000

2. blok
Nástroje managementu kvality
Základy statistiky, Neshody, 8D Report

3. blok
Ekonomika v kvalitě, Benchmarking
Auditování v SMK, druhy a postupy auditů, Požadavky ISO 19011
Právní aspekty vztahující se k SMK, Ověřování shody, Akreditace, Certifikace