• Seznámení se s metodou 5S – základním prvkem LEAN filozofie
  • Návrh realizace 5S projektu
  • Použité nástroje a metody 5S
  • Praktická zkušenost v rámci školení 5S „Uspořádání pracoviště“
  • Simulace zavedení 5S ve výrobním procesu
  • Rozpoznání plýtvání
  • Náklady versus efekt
  • Formuláře pro 5S