• Princip POKA-YOKE
 • Prevence lidských chyb v procesu výroby
 • Nejčastější příčiny vzniku chyb
 • Cíle POKA-YOKE – okamžitá detekce a náprava chyb
 • Základní funkce metody – vypnutí, kontrola, varování
 • Způsoby detekce odchylky – výrobku, v procesu nebo u operace – odchylky od pevně zadaných hodnot
 • Nejčastější druhy chyb a zdroje vad
 • Typy POKA-YOKE
 • Kontaktní metody (typ kontaktu/typ varování, praktické příklady)
 • Metody fixních hodnot (typ kontaktu/typ varování, praktické příklady)
 • Metody krokového pohybu (typ kontaktu/typ varování, praktické příklady)
 • Časté aplikace POKA-YOKE