• Příprava auditu dle požadavku normy ČSN EN ISO 19011:2019
  • Interní audity
  • Audit jako proces
  • Plánování a příprava auditu
  • Audit na místě
  • Zpráva z auditu
  • Opatření vyplývající z auditu
  • Požadavky na auditory dle normy ČSN EN ISO 19011